Housing Assistance Payment

Skip to content

Downloads

HAP information leaflet (English)

Housing Assistance Payment (HAP) information leaflet

HAP Information Leaflet (Gaeilge)

Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT) Eolas

HAP Tenant Information Booklet (English)

This booklet aims to answer questions that you, as a tenant, might have about the Housing Assistance Payment (HAP) scheme.

HAP Tenant Information Booklet (Gaeilge)

Tá sé mar aidhm leis an leabhrán seo aon cheisteanna a d’fhéadfadh a bheith agat, mar thionónta, faoi scéim nua na n-údarás áitiúil um Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT) a fhreagairt.

HAP Landlord Information Booklet (English)

This booklet aims to answer questions that you, as a landlord (or an agent acting on behalf of a landlord), might have about the Housing Assistance Payment (HAP) scheme.

HAP Landlord Information Booklet (Gaeilge)

Tá sé mar aidhm leis an leabhrán seo aon cheisteanna a d’fhéadfadh a bheith agat, mar thiarna talún (nó mar ghníomhaire atá ag gníomhú thar ceann an tiarna talún), faoi scéim nua na n-údarás áitiúil um Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT) a fhreagairt.